4 redenen om te zoeken naar noodhulp bij visusymptomen

Bepaalde gezichtssymptomen kunnen behoorlijk angstaanjagend zijn. Veel oogaandoeningen zijn gering en tijdelijk, maar veranderingen in uw gezichtsvermogen moeten altijd door een arts worden onderzocht. Deze zichtsymptomen kunnen wijzen op een oogziekte, oogletsel of een aandoening die het hele lichaam kan aantasten. De volgende symptomen van vier gezichten vereisen onmiddellijke aandacht van een arts.

1 -

Plotseling, onverklaarbaar verlies van gezichtsvermogen
Frederic Cirou / Getty Images

Plotseling verlies van gezichtsvermogen kan zeer storend zijn. Drie zeer ernstige aandoeningen die acuut verlies van het gezichtsvermogen kunnen veroorzaken, zijn onder andere anterieure ischemische optische neuropathie (AION), occlusie van de centrale netvliesarterie en volledige loslating van het netvlies .

2 -

Pijn in of rond je ogen

Sommige mensen beschrijven oogpijn als saai, scherp, stenig, brandend, pijnend of stekend. Oogpijn wordt vaak gecategoriseerd als ofwel oculaire pijn (aan de oppervlakte van het oog) en orbitale pijn (achter of in het oog). Enkele oorzaken van oculaire pijn zijn cornea-schaafwonden en zweren, chemische en flits-brandwonden, ooglidstillers , conjunctivitis en droge-ogen-syndroom. Oorzaken van orbitale pijn zijn onder meer acuut geslotenhoekglaucoom, uveïtis , trauma, tumoren en migraine.

3 -

Zwaailicht of zwevende objecten in uw zicht

Flitsen van licht (photopsia) of drijvers zijn vaak tekenen van een netvliesscheuring of loslaten. Een netvliesloslating is vergelijkbaar met een stuk behang dat van een muur af pelt. Als het scheurt of losraakt, kan het netvlies flapperen of bewegen in het oog, waardoor lichtflitsen of drijvers ontstaan. Floaters kunnen ook een teken zijn van een minder ernstige aandoening die bekend staat als een posterior vitreal detachment (PVD). Het hebben van een PVD verhoogt het risico op retinale loslating enigszins, wat een ernstige medische noodsituatie is.

4 -

Pijnlijke, lichtgevoelige, rode ogen na het slapen in Contacten

Wakker worden met een lichtgevoelig, pijnlijk, rood oog na het slapen in contactlenzen is vaak een vroeg teken van een hoornvlieszweer. Het is mogelijk dat uw oog alleen ontstoken is doordat u in contactlenzen hebt geslapen. Als de diagnose echter echt een hoornvlieszweer is, moet onmiddellijk met medische therapie worden begonnen om de kans op blijvende littekens van het hoornvlies en verminderd gezichtsvermogen te verkleinen. Tijd is van essentieel belang, omdat een maagzweer in slechts 48 uur behoorlijk ernstig kan worden. Of u moet slapen in uw contactlenzen is een onderwerp dat grondig moet worden besproken met uw oogarts.